Personlig assistent och arbetsuppgifter

Ett arbete som personlig assistent kan vara väldigt krävande, och i yrket som personlig assistent måste man ha vissa egenskaper. Samtidigt är personlig assistent ett väldigt givande yrke och man får ut väldigt mycket från det.

En personlig assistent ska först och främst tillgodose de behov personen man hjälper har, för att denne ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. För det mesta handlar det om att följa med och hjälpa till med saker så som att äta, prata, sköta hygienen och liknande.

En personlig assistent kan även ha arbetsuppgifter så som att hjälpa till med att laga mat, hjälpa personen med olika sorters rehabiliterande träning, hjälpa till med städning, shopping och liknande. Att arbeta som personlig assistent innebär ofta att ens arbetsuppgifter inte är densamma från dag till dag, och man får göra många olika saker. Det handlar helt om vilka behov den man jobbar för har för dagen, och vad man behöver göra.

Som personlig assistent får man alltså göra väldigt mycket och varje dag är den andre olik. Man får lära sig väldigt mycket och får ett väldigt anpassat arbete till individen man hjälper. En personlig assistent kan alltså ha andra uppgifter än en annan, och individens behov står i fokus.